widły 5t

Widły standardowe o udźwigu 5 ton

Udźwig: 5000 kg

Szerokość wideł: 1,2 m

Odległość wideł: 0,58 – 1,04 m