SZKOLENIA OPERATORÓW

Praca na wysokości wymaga najwyższego poziomu wiedzy operatora w zakresie obsługi urządzeń do tego wykorzystywanych. Dlatego warto inwestować w rozwój swoich pracowników podnosząc ich kwalifikacje. Osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego nie mogą operować maszynami takimi jak ładowarki teleskopowe.

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy program szkolenia operatorów podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych, wózków widłowych oraz suwnic, którego ukończenie pozwala zdobyć wiedzę niezbędną do obsługi wymienionych urządzeń.

Kategorie szkoleń:

a) Szkolenia na podesty ruchome przejezdne – (dawniej kat. 1P)
W trakcie jednego szkolenia uzyskuje się uprawnienia do obsługi następujących grup podestów ruchomych:

  • Wolnobieżne (podnośniki nożycowe, teleskopowe, przegubowe)
  • Przewoźne (podnośniki montowane na przyczepkach)
  • Samojezdne (podnośniki montowane na samochodach)

b) Szkolenie na wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem – ładowarki obrotowe i teleskopowe (dawniej kat. 1WJO) 

c) Szkolenie na wózki widłowe – (dawniej kat. 2WJO)

d) Szkolenie na obsługę suwnic ogólnego przeznaczenia – (dawniej kat. 2S)

e) Szkolenie BHP pracy na budowie

f) Do pracy na podestach ruchomych poza granicami kraju niezbędne są uprawnienia IPAF – PAL:

  • 1a podesty stacjonarne z podporami
  • 1b podesty na samochodach i montowanie na przyczepkach
  • 3a podesty ruchome przejezdne – nożycowe
  • 3b podesty ruchome samojezdne – przegubowe i teleskopowe 

Wymagane dokumenty to: kopia badań do pracy na wysokości oraz prawidłowo wypełniony wniosek, który przesyłamy po wysłaniu zapytania na adres info@magnith.pl